NWN Software Logo

Privacybeleid

1. Inleiding

NWN Software ("wij", "ons", "onze") respecteert en beschermt de privacy van de personen die onze website bezoeken op https://www.nwnsoftware.be/. Individueel identificeerbare informatie over u wordt niet opzettelijk bekendgemaakt aan derden zonder uw toestemming, zoals uitgelegd in dit privacybeleid ("Privacybeleid").

2. Wat Verzamelen We en Waarom

We verzamelen uw persoonlijke informatie wanneer u deze aan ons verstrekt bij het voltooien van lidmaatschapsregistratie en het kopen of aanbieden van items of diensten op onze website, bij het abonneren op een nieuwsbrief, e-maillijst, het indienen van feedback, deelname aan een wedstrijd, het invullen van een enquête of het sturen van een communicatie. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie bevatten die u besluit ons te verstrekken, of die u besluit op te nemen in uw openbare profiel.

3. Informatie Aan Ons Verstrekken

Als u persoonlijke informatie aan ons verstrekt, zullen we die informatie verzamelen en gebruiken om u onze diensten te bieden. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie die we nodig kunnen hebben om onze diensten te kunnen leveren.

4. Hoe Lang We Uw Informatie Bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang dit nodig is om u onze diensten te kunnen bieden en voor een redelijke periode daarna, of zoals vereist door de wet.

5. Openbaarmaking van Informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken als dit wettelijk vereist is of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

6. Beveiliging van Uw Persoonlijke Informatie

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen en veilig op te slaan. We kunnen echter de beveiliging van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen, of garanderen dat uw informatie op de Service niet kan worden geraadpleegd, onthuld, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op onze fysieke, technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen.

7. Toegang en Correctie

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot de informatie die we over u hebben. Dit is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die door de wet zijn toegestaan. We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat, up-to-date en volledig is.

8. Wijzigingen in Ons Privacybeleid

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen. We raden aan om dit Privacybeleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen.

9. Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, de praktijken van deze site of uw interacties met deze site, neem dan contact met ons op via info@nwnsoftware.be.